atlant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atlant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atlant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atlant.

Từ điển Anh Việt

  • atlant

    * danh từ

    (giải phẩu học) đốt đội