atlantic time nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atlantic time nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atlantic time giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atlantic time.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • atlantic time

  * kinh tế

  Giờ Đại Tây Dương (chậm hơn 4 giờ so với giờ Greenwich)

  theo giá giới hạn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • atlantic time

  standard time in the 4th time zone west of Greenwich, reckoned at the 60th meridian; used in Puerto Rico and the Virgin Islands and Bermuda and the Canadian Maritime Provinces

  Synonyms: Atlantic Standard Time