atlantic city nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atlantic city nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atlantic city giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atlantic city.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • atlantic city

    a city on the Atlantic shore in southeastern New Jersey; a resort and gambling center

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).