atlantic spiny dogfish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atlantic spiny dogfish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atlantic spiny dogfish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atlantic spiny dogfish.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • atlantic spiny dogfish

    destructive dogfish of the Atlantic coastal waters of America and Europe; widely used in anatomy classes

    Synonyms: Squalus acanthias

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).