atlantic cod nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atlantic cod nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atlantic cod giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atlantic cod.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • atlantic cod

    one of the world's most important commercial fishes

    Synonyms: Gadus morhua

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).