atlantic standard time nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atlantic standard time nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atlantic standard time giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atlantic standard time.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • atlantic standard time

    Similar:

    atlantic time: standard time in the 4th time zone west of Greenwich, reckoned at the 60th meridian; used in Puerto Rico and the Virgin Islands and Bermuda and the Canadian Maritime Provinces

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).