atlantic bottlenose dolphin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atlantic bottlenose dolphin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atlantic bottlenose dolphin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atlantic bottlenose dolphin.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • atlantic bottlenose dolphin

    the most common dolphin of northern Atlantic and Mediterranean; often kept captive and trained to perform

    Synonyms: Tursiops truncatus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).