atlantic coast nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atlantic coast nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atlantic coast giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atlantic coast.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • atlantic coast

    a coast of the Atlantic Ocean

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).