atlantic halibut nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atlantic halibut nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atlantic halibut giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atlantic halibut.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • atlantic halibut

    * kinh tế

    cá bơn Đại tây Dương

Từ điển Anh Anh - Wordnet