atlanta nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atlanta nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atlanta giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atlanta.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • atlanta

    state capital and largest city of Georgia; chief commercial center of the southeastern United States; was plundered and burned by Sherman's army during the American Civil War

    Synonyms: capital of Georgia

    a siege in which Federal troops under Sherman cut off the railroads supplying the city and then burned it; 1864

    Synonyms: battle of Atlanta

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).