atc nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atc nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atc giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atc.

Từ điển Anh Việt

  • atc

    * (viết tắt)

    điều khiển giao thông trên không (Air Traffic Control)