attal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

attal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm attal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của attal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • attal

    * kỹ thuật

    cặn

    chỗ đã san lấp