atapi nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atapi nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atapi giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atapi.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • atapi

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    giao diện ATAPI