atop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atop.

Từ điển Anh Việt

 • atop

  /ə'tɔp/

  * phó từ & giới từ

  ở đỉnh, ở chỏm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • atop

  * kỹ thuật

  ở trên

  giao thông & vận tải:

  ở đỉnh

  xây dựng:

  ở phía trên

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • atop

  on, to, or at the top