atopy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atopy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atopy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atopy.

Từ điển Anh Việt

 • atopy

  * danh từ

  dị ứng; phản ứng đặc dị

  * danh từ

  dị ứng; phản ứng đặc dị

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • atopy

  * kỹ thuật

  y học:

  tạng dị ứng

Từ điển Anh Anh - Wordnet