aton nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aton nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aton giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aton.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aton

    Similar:

    aten: the sun (or solar disc) which was the deity of a monotheistic cult under the Pharaoh Akhenaten

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).