atoner nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atoner nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atoner giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atoner.

Từ điển Anh Việt

  • atoner

    xem atone