atonal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atonal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atonal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atonal.

Từ điển Anh Việt

 • atonal

  * tính từ

  không theo điệu thức hoặc thang âm nào nhất định

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • atonal

  characterized by avoidance of traditional western tonality

  Synonyms: unkeyed

  Antonyms: tonal