atilt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atilt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atilt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atilt.

Từ điển Anh Việt

 • atilt

  /ə'tilt/

  * phó từ & tính từ

  xiên, nghiêng, chếch một bên

  cầm ngang ngọn giáo

  to ride (run) atilt at (againts)...: cầm ngang ngọn giáo lao ngựa vào...

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • atilt

  departing or being caused to depart from the true vertical or horizontal

  the leaning tower of Pisa

  the headstones were tilted

  Synonyms: canted, leaning, tilted, tipped