athens nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

athens nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm athens giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của athens.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • athens

  the capital and largest city of Greece; named after Athena (its patron goddess)

  in the 5th century BC ancient Athens was the world's most powerful and civilized city

  Synonyms: Athinai, capital of Greece, Greek capital

  a town in southeast Ohio

  a university town in northeast Georgia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).