atrip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atrip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atrip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atrip.

Từ điển Anh Việt

 • atrip

  /ə'trip/

  * phó từ

  vừa kéo lên khỏi mặt đất (neo)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • atrip

  Similar:

  aweigh: (of an anchor) just clear of the bottom