atriplex hymenelytra nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atriplex hymenelytra nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atriplex hymenelytra giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atriplex hymenelytra.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • atriplex hymenelytra

    Similar:

    desert holly: handsome low saltbush of arid southwestern United States and Mexico having blue-green prickly-edged leaves often used for Christmas decoration

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).