at bus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

at bus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm at bus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của at bus.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • at bus

    * kỹ thuật

    đường truyền dẫn

    toán & tin:

    buýt AT