athos nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

athos nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm athos giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của athos.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • athos

    an autonomous area in northeastern Greece that is the site of several Greek Orthodox monasteries founded in the tenth century

    Synonyms: Mount Athos

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).