atias nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atias nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atias giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atias.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • atias

    * kỹ thuật

    y học:

    đốt sống đôi