atency nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atency nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atency giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atency.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • atency

    * kỹ thuật

    trễ

    trì hoãn