algebraic cone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algebraic cone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algebraic cone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algebraic cone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • algebraic cone

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    mặt nón đại số