algebraic complex nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algebraic complex nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algebraic complex giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algebraic complex.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • algebraic complex

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phức đại số