al ladhiqiyah nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

al ladhiqiyah nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm al ladhiqiyah giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của al ladhiqiyah.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • al ladhiqiyah

    a seaport on the western coast of Syria

    Synonyms: Latakia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).