air raid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air raid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air raid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air raid.

Từ điển Anh Việt

 • air raid

  /'eəreid/

  * danh từ

  cuộc oanh tạc bằng máy bay

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • air raid

  an attack by armed planes on a surface target

  Synonyms: air attack