air attack nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air attack nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air attack giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air attack.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • air attack

    Similar:

    air raid: an attack by armed planes on a surface target

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).