air lane nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air lane nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air lane giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air lane.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • air lane

  * kinh tế

  đường bay

  tuyến bay

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • air lane

  a designated route followed by airplanes in flying from one airport to another

  Synonyms: flight path, airway, skyway