skyway nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

skyway nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm skyway giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của skyway.

Từ điển Anh Việt

 • skyway

  /'skai,wei/

  * danh từ

  đường hàng không

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • skyway

  Similar:

  air lane: a designated route followed by airplanes in flying from one airport to another

  Synonyms: flight path, airway