actual work nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actual work nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actual work giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actual work.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • actual work

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    công thực tế