actual gnp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actual gnp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actual gnp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actual gnp.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • actual gnp

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    GNP thực tế