actual buyer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actual buyer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actual buyer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actual buyer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • actual buyer

    * kinh tế

    người mua thực sự

    người mua thực tế