actual sin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actual sin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actual sin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actual sin.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • actual sin

    a sin committed of your own free will (as contrasted with original sin)

    Antonyms: original sin

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).