actual inputs nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actual inputs nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actual inputs giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actual inputs.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • actual inputs

    * kinh tế

    đầu vào thực tế