actual cost nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actual cost nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actual cost giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actual cost.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • actual cost

  * kinh tế

  giá mua

  giá thành

  giá thành thực tế

  phí tổn thực tế

  sản phí thực sự

  * kỹ thuật

  chi phí thực

  xây dựng:

  giá thành hiện hành

  giá thực tế

  điện tử & viễn thông:

  giá thành thực tế