actual cycle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actual cycle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actual cycle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actual cycle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • actual cycle

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    chu trình thực