actual needs nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actual needs nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actual needs giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actual needs.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • actual needs

    * kinh tế

    nhu cầu thực tế