actual loss nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actual loss nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actual loss giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actual loss.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • actual loss

    * kinh tế

    mất thực tế