actual weight nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actual weight nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actual weight giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actual weight.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • actual weight

  * kinh tế

  trọng lượng thực tế

  * kỹ thuật

  giao thông & vận tải:

  trọng lượng thực tế