actual test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actual test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actual test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actual test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • actual test

  * kỹ thuật

  sự thử nghiệm vận hành

  xây dựng:

  sự thử nghiêm sự dụng

  toán & tin:

  sự thử nghiệm sử dụng