actual time nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actual time nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actual time giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actual time.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • actual time

    * kỹ thuật

    thời gian thực