actualise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actualise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actualise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actualise.

Từ điển Anh Việt

  • actualise

    /'æktjuəlaiz/ (actualise) /'æktjuəlaiz/

    * ngoại động từ

    thực hiện, biến thành hiện thực

    (nghệ thuật) mô tả rất hiện thực

Từ điển Anh Anh - Wordnet