actual size nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actual size nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actual size giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actual size.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • actual size

  * kỹ thuật

  kích thước thực

  kích thước thực tế

  kích thước tự nhiên

  điện tử & viễn thông:

  cỡ thực

  toán & tin:

  đại lượng tự nhiên