actual error nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actual error nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actual error giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actual error.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • actual error

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sai số thực tế