actual load nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actual load nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actual load giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actual load.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • actual load

  * kỹ thuật

  tải trọng có ích

  tải trọng thực

  tải trọng thực tế

  xây dựng:

  tải trọng thật