actual rule nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actual rule nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actual rule giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actual rule.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • actual rule

    * kỹ thuật

    điện:

    quy tắc hiện hành